Openbaar en protestants-christelijk onderwijs samen verder onder de naam Viadere

Per 1 augustus zijn wij als schoolbesturen PCO-NT en OPOA officieel samengegaan. Vol trots presenteren wij de nieuwe naam en logo van onze fusiestichting: Viadere.

Graag lichten we deze naam even toe. De nieuwe naam is samengesteld uit het Latijnse ‘videre’ voor ‘zien’ en ‘via’ voor ‘de weg’ of ‘de reis’. Het staat symbool voor de aandacht die de medewerkers op onze scholen hebben voor de ontwikkeling (de ‘reis’) die de leerling doormaakt op de basisschool. In het kort is onze boodschap met deze naam: ‘Jij hebt onze aandacht!’

Viadere

Onze nieuwe fusieorganisatie bestaat uit 16 basisscholen, waarvan 15 in Almelo en 1 in Wierden. In totaal zijn ruim 4100 leerlingen en ongeveer 500 medewerkersverbonden aan Viadere. Door de krachten te bundelen ontstaat een toekomstbestendige organisatie. In de komende periode wordt de nieuwe naam Viadere verwerkt in onze ICT- en communicatiesystemen en de websites van de scholen.

Identiteit

Viadere staat voor een ruime verzameling van basisscholen die elk hun eigen identiteit behouden. Zo blijft er voor ouders veel te kiezen. Door deze bestuurlijke fusieversterken we de scholen op allerlei gebieden en kunnen we het onderwijs naar een nog hoger plan tillen.

Onthulling naam Viadere

Donderdag 31 augustus is aan alle medewerkers op feestelijke wijze de nieuwe naam en het nieuwe logo gepresenteerd in het Theaterhotel Almelo. Met een lasershow is de naam op spectaculaire wijze onthuld.

U kunt nog steeds terecht op de website van OPOA en op de website van PCO-NT. Totdat de nieuwe website van Viadere klaar is, vindt u op de huidige websites nog alle antwoorden op uw vragen.